skip to Main Content
„Nie denerwują nas rzeczy czy zdarzenia, ale nasze spojrzenie na nie.”(Epiktet)

EQdo karty emocji, to wszechstronne narzędzie koncentrujące się  głównie na pracy nad stanem emocjonalnym, ale nie tylko. Pozwala na zwiększenie świadomości uczuć, potrzeb, oraz mechanizmów związanych z procesami myślowym, a w konsekwencji podejmowanymi działaniami. EQdo pozwala na wiele zastosowań w czasie sesji coachingowej, mentoringowej, na szkoleniach a także prywatnie. Jest to narzędzie, które efektywnie uzupełniaj lukę narzędziową w coachingu do pracy z emocjami oraz potrzebami.

Praca z EQdo  pozwala na zwiększenie poziomu inteligencji emocjonalnej, w trzech kluczowych obszarach:

  1. Świadomości odczuwanych emocji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu 38 kart z nazwami uczuć. Można je układać dowolnie grupując lub pracować z jedną wybraną kartą.
  2. Wiedzy na temat mechanizmów tworzenia emocji – do tego służą karty ze wszystkich kategorii, czyli nazwy emocji, myśli, oceny i interpretacje lub potrzeby. Układamy je odtwarzając indywidualne strategie tworzenia emocji.
  3. Wpływu na regulację emocji, który zwiększa się dzięki uświadomieniu sobie wpływu na własne uczucia, a także wypracowywaniu użytecznych nawyków świadomego reagowania.

 

Wykorzystanie EQdo pozwala na wgląd w wewnętrzne procesy i poklasyfikowaniu, ich na podstawowe kategorie, czyli myśli, emocje, potrzeby, interpretacje czy oceny itp. Dzięki temu wyraźnie oddzielamy każdy z tych procesów, co pozwala na większą nad nimi kontrolę.  Możemy nad nimi skuteczniej pracować dzięki  „przeniesieniu ich na zewnątrz” za pomocą kart-puzzli. Układamy wybrane karty w porządku, który jest odzwierciedleniem indywidualnych strategii myślowych. Na przykład, osoba pracującą z EQdo  może sobie uświadomić, że uczucia, których doświadcza na co dzień są wzbudzane przez pewne konkretne myśli. Ale przede wszystkim EQdo pozwala na wprowadzenie zmian w reagowaniu w codziennych, często trudnych sytuacjach życiowych. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu większej świadomości mechanizmu powstawania emocji, jako głównego motoru naszych działań. Co z kolei pozwala na przejęciu odpowiedzialności za własne myśli, a także za rezultaty ich tworzenia, czyli emocje. Wykorzystanie kart-puzzli pozwala najczęściej na szybszą zmianę niż tylko sama rozmowa.

Ważnym elementem EQdo jest także obszar potrzeb, rozumianych jako stan związany z poczuciem niespełnienia skłaniający nas do podejmowania działań pozwalających na ich zaspokojenie. Potrzeby to z jednej strony element strategii powstawiania emocji, ponieważ niezaspokojone potrzeby powodują emocje. Z drugiej zaś strony, świadomość własnych i cudzych potrzeb jest ważnym czynnikiem ułatwiającym budowanie relacji z ludźmi. Rozmawiając z innymi, szczególnie, kiedy nie są to łatwe sytuacje widzimy nie tylko trudne zachowania, ale możemy także dostrzec stojące za nimi potrzeby. To znacznie ułatwia porozumienie.

Nazwa EQdo składa się z dwóch części. Pierwsza to EQ, czyli emotional quotient, czyli inteligencja emocjonalna. Z kolei druga cześć do pochodzi z języka japońskiego i oznacza sposób lub drogę. Podobnie jak np. w słowie Aikido czy Judo. Zatem całą nazwę należy rozumieć jako sposób na uzyskanie lub zwiększenie inteligencji emocjonalnej.

Back To Top