skip to Main Content
„Nie denerwują nas rzeczy czy zdarzenia, ale nasze spojrzenie na nie.”(Epiktet)

EQdo karty emocji, to wszechstronne narzędzie koncentrujące się  głównie na pracy nad stanem emocjonalnym, ale nie tylko. Pozwala na zwiększenie świadomości uczuć, potrzeb, oraz mechanizmów związanych z procesami myślowym, a w konsekwencji podejmowanymi działaniami. EQdo pozwala na wiele zastosowań w czasie sesji coachingowej, mentoringowej, na szkoleniach a także prywatnie. Jest to narzędzie, które efektywnie uzupełniaj lukę narzędziową w coachingu do pracy z emocjami oraz potrzebami.

EQdo pozwala na zwiększenie świadomości procesów myślowych dzięki samoobserwacji i poklasyfikowaniu, ich na podstawowe kategorie (myśli, emocje, potrzeby, interpretacje, oceny itp.), tak, aby w dalszej kolejności „przenieść” je na zewnątrz za pomocą kart-puzzli układając je w porządku będącym odzwierciedleniem indywidualnych strategii myślowych. Na przykład, osoba pracującą z EQdo może sobie uświadomić, że to, co czuje na co dzień, jest efektem pewnych konkretnych myśli. Może też uświadomić sobie jakie ma potrzeby, oraz jakie towarzyszą im uczucia. Ale przede wszystkim EQdo pozwala na wprowadzenie zmian w zachowaniu dzięki zwiększeniu świadomości wewnętrznych procesów, oraz przejęciu odpowiedzialności za własne myśli, a także za rezultaty ich tworzenia. Wykorzystanie kart-puzzli pozwala najczęściej na szybszą zmianę niż tylko sama rozmowa.

Mechanizm pracy z kartami emocji EQdo wykorzystuje fakt, iż samo w sobie wydarzenie, nie ma dla nas żadnego znaczenia, dopiero to co o nim myślimy, jak je zinterpretujemy, nadaje mu jakikolwiek sens. Zatem, w zależności od tego jakie myśli (interpretacje) nam towarzyszą będziemy postrzegali nasze doświadczenie jako coś pozytywnego lub negatywnego, użytecznego lub nie itd. Na przykład, kiedy ktoś nie dostanie wymarzonej pracy lub nie może w tym roku wyjechać na wakacje, albo też ktoś bliski zachował się w sposób, którego nie akceptuje najczęściej spontanicznie pojawiają się nieprzyjemne emocje. Wynikają one z nieświadomej interpretacji tego co się wydarzyło, ale przecież nie jest to jedyna możliwa interpretacja. Zawsze istnieje możliwość spojrzenia na trudne sytuacje z innej perspektywy. ZAWSZE!

W trudnych momentach życia można koncentrować się na swoim bólu i innych nieprzyjemnych uczuciach, można oceniać zachowanie innej osoby, lub też tę osobę, można obwiniać otoczenie i cały świat. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja, że czas coś zmienić, że to czas na działanie, warto w pierwszym kroku wpłynąć swoje nastawienie. Można sprawdzić czy inna perspektywa nie stanie się bardziej użyteczna. Nie lepsza bądź gorsza, ale właśnie użyteczna w odniesieniu do naszych zamierzeń. Narzędzie pozwala także na próbę spojrzenia z perspektywy całkowitego braku interpretacji. Nie jest to oczywiście łatwe, ale moje doświadczenia pokazują, że samo zadanie takiego pytania w odpowiednim momencie bardzo otwiera klientów.

Praca z EQdo prowadzi do zwiększenia możliwości wyborów. Zawsze możemy WYBRAĆ interpretację tego co się wydarzyło, a wtedy odzyskujemy wpływ na swoje uczucia, a pośrednio na życie.

Nazwa EQdo składa się z dwóch części. Pierwsza to EQ, czyli emotional quotient, czyli inteligencja emocjonalna. Z kolei druga cześć do pochodzi z języka japońskiego i oznacza sposób lub drogę. Podobnie jak np. w słowie Aikido, Judo czy Zendo. Zatem cała nazwa to sposób na dojścia do inteligencji emocjonalnej.

Back To Top