skip to Main Content

Rafał Nykiel

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community – organizacji zrzeszającej i kształcącej coachów na całym świecie, której kursy zostały wyróżnione nagrodą EQA (EMCC). Posiada jedyny w Polsce certyfikat międzynarodowego trenera Team Coachingu ICC. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej, Politechnice Łódzkiej, Wyższej Szkole Menedżerskiej i Uniwersytecie Łódzkim.
Autor Encyklopedii Coachingu encyklopediacoachingu.pl
Propagator ujęcia systemowego i holistycznego w coachingu. Aktywnie działający trener, coach, executive coach i team coach.

Czytaj więcej

W latach 2009 - 2014 Rafał Nykiel prowadził szkolenia International Coaching Certification I stopnia dla kilkunastu coachów - pracowników Orange S.A. Potwierdzam wysoką jakość zrealizowanych szkoleń i tym samym przygotowania naszych pracowników do realizacji projektów coachingowych.

Dorota Ostrowska, Ekspert ds. rozwoju pracowników
Orange S.A.

W 2010 i 2011 roku pięciu konsultantów firmy Solution Sp. z o.o. wzięło udział w szkoleniach International Coaching Certification I stopnia, które prowadził pan Rafał Nykiel.
Warsztaty obejmowały:

  • 10 pełnych dni zajęć merytorycznych i praktycznych,
  • praktykę coachingu superwizowaną w trakcie szkolenia,
  • sesję coachingu indywidualnego.

Kurs kończył się egzaminem.

Pracę pana Rafała oceniamy bardzo wysoko. Zajęcia były zawsze przygotowane i przemyślane, maksymalnie wykorzystujące dostępny czas. Nacisk postawiony był na ćwiczenia praktyczne, które były dokładnie omówione i rzetelnie wsparte teorią. Pakiet otrzymanych materiałów ułatwiał korzystanie ze szkolenia jak też był bardzo pomocny do pracy coacha.

Agnieszka Wróblewska, Prokurent
Solution Sp. z o.o.

Rafał zadając dociekliwe pytania zmusza każdego do spojrzenia wewnątrz siebie. Jako trener potrafi fantastycznie zainspirować i zachęcić do poszerzania swojej wiedzy. Zdolności trenera łączy doskonale z pasja rysownika, co w dzisiejszym, obrazkowym świecie znacznie przyspiesza proces przyswajania wiedzy . Czekam na pierwszy pełnometrażowy komiks coachingowy

Rafał Sekuła, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr
PKN ORLEN
Back To Top