skip to Main Content

Coaching menadżerski

Praktyczne i rzetelne wprowadzenie w świat coachingu, definiowany tu jako proces doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce i potrzebuje rozwijać nasz podwładny. Taki sposób prowadzenia rozmowy wymaga pewnych specyficznych umiejętności. Dlatego warto, przed podjęciem tego typu aktywności, skorzystać ze specjalistycznego szkolenia, pokazującego podstawowe narzędzia pracy coacha. Dzięki temu, skuteczność działań szefa w roli coacha oraz efekty pracy w całym procesie będą dużo większe.

Superwizja grupowa

Zapraszamy  Coachów ICC na jednodniowy warsztat superwizyjny. Skoncentrujemy się głównie na praktykowaniu coachingu. W programie gorące krzesło, scenki z precyzyjną informacją zwrotną. Jeżeli pojawi się taka potrzeba wygospodarujemy czas także na powtórki.

Team coaching

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu. Organizacje, które już sprawdziły skuteczność coachingu indywidualnego, wprowadzają tę filozofię na wszystkich poziomach, w których niezbędni są wysoce wyspecjalizowani coachowie do stworzenia bardziej spójnych, kreatywnych i wydajnych zespołów pracowniczych.

Certyfikacja I stopnia

Kurs ICC jest skoncentrowany na dwóch aspektach. Po pierwsze – ma on zapoznać uczestników z procesem coachingowym ICC oraz z narzędziami coachingowymi, tak by mogli je biegle stosować w czasie coachingu biznesowego. Po drugie – stawia on na szeroko rozumiany rozwój własny uczestnika.

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pomoże organizacjom w osiągnięciu najlepszych wyników. Program ten wchodzi w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu grupowego i biznesowego.

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi. Wielu executive coachów potrzebuje tych umiejętności, gdyż wielu kierowników nie prowadzi zrównoważonego trybu życia.

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie dla coachów, którzy chcą pracować z indywidualnymi klientami w kontekście biznesowym. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoleń, skorzystaj z poniższego formularza i napisz do nas.

Back To Top