skip to Main Content

Certyfikacyjne szkolenia ICC - I stopień

Szkolenie pierwszego stopnia ICC kompleksowo przygotowuje do roli i pracy coacha. To 14 dniowy, około 140 godzinny, rozłożony w czasie trzech miesięcy trening umiejętności (3 zjazdy). Niezwykle intensywne i praktyczne wprowadzenie do zawodu coacha.
Trening bezpiecznie przeprowadza przez cały proces zgłębiania sztuki coachingu. Dotyczy to zarówno osób, które nie miały wcześniej do czynienia z coachingiem, jak i coachów z doświadczeniem. Każdy korzysta z nich na swój sposób.

Uczestnictwo w szkoleniu ICC daje możliwość ubiegania się o certyfikaty innych organizacji: EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i ICF (International Coaching Federation) wszystko dzięki EQA Europejskiej Nagrodzie Jakości, przyznawanej przez EMCC.
Mając na uwadze potrzeby zmieniającego się rynku coachingu w Polsce nasz program szkolenia jest nieustannie modyfikowany. Od kilku miesięcy szkolenia I stopnia rozszerzone są m.in. o warsztaty Gallup StrenghtFinder (otrzymujesz  indywidualny raport swoich mocnych stron ), moduł dotyczący pracy z emocjami oraz praktykę uważności oraz dużo więcej…

W programie ponad 20 sprawdzonych narzędzi coachingowych, pełna struktura coachingu holistycznego, przeprowadzenie pełnego procesu coachingu, superwizje indywidualne i grupowe, a także sesja coachingowa z trenerem.

Najbliższy kurs

Terminy sesji:

I część: 14 – 18 Października 2019 r.
II część: 18 – 22 Listopada 2019 r. 
III część: 11-13 Grudnia 2019 r. 
Certyfikacja: 14 Grudnia 2019 r. 

Miejsce: Zegrze

Prowadzący: Rafał Nykiel

Cena:

Koszt szkolenia:
15 800,00 zł + 23% VAT
Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto wynosi 15 800,00 zł (rabat 23%)
Dla coachów ICC uczestniczących w szkoleniu w ramach powtórki to 30% ceny wyjściowej. 

Formularz zgłoszeniowy

Dla kogo jest kurs ICC?

Szkolenie coachingowe ICC jest skierowane głównie do osób, które na co dzień pracują z ludźmi. Najczęściej są to pracownicy organizacji:  specjaliści HR, menedżerowie, właściciele firm, a także pasjonaci, którzy chcą rozwijać wiedzę z zakresu coachingu. Oczywiście nie tylko oni mogą skorzystać z kursu ICC.

Biorąc pod uwagę wszechstronność narzędzi coachingowych, kurs ICC spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy szukają pozytywnej przemiany w swoim życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Przemyślana i sprawdzona formuła szkolenia nie wymaga od uczestnika wstępnej wiedzy z zakresu coachingu, choć z całą pewnością może być ona przydatna.

Jakie korzyści daje kurs certyfikacyjny ICC?

Uczestnik szkolenia opanowuje umiejętności, które są niezbędne w pracy coacha, poza tym rozwija swoje zdolności oraz poznaje nowe i skuteczne narzędzia potrzebne do efektywnej pracy z ludźmi.

Osoba po kursie certyfikacyjnym ICC, oprócz tego, że zna swoje zasoby i talenty, potrafi lepiej zrozumieć swoje indywidualne potrzeby, świetnie rozumie cele i wartości swoich klientów.

W ramach szkolenia ICC uczestnicy poznają podstawy coachingu, metody pracy z emocjami, wiele narzędzi coachingowych oraz – co bardzo ważne – sami uczestniczą w sesjach coachingowych, zarówno w roli klienta, jak i coacha.
Dotychczasowe szkolenia ICC udowadniają, że efekty pracy uczestników podczas warsztatów pozytywnie wpływają na ich jakość życia i postrzeganie świata.

Zakres szkolenia ICC coaching I stopnia

W ramach kursu ICC poznasz wnikliwie:

 • Definicję i typy coachingu,
 • Narzędzia używane w coachingu (na szkoleniu przedstawianych jest ponad 20 efektywnych narzędzi coachingowych),
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching,
 • Standardy etyczne,
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania,
 • Metody udzielania informacji zwrotnej,
 • Klaryfikowanie wartości,
 • Pracę z celami,
 • Sposoby na wykorzystanie metafory,
 • Podejście systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku – zasada dźwigni,
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu – m.in. „mocne pytania”,
 • Cztery poziomy słuchania,
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych,
 • Wpływ przekonań na zachowania,
 • Narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań,
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu i ich zmiana,
 • Umiejętności komunikacyjne coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing,
 • Sposoby zmiany stanu klienta,
 • Gallup StrenghtFinder,
 • Praca z dialogiem wewnętrznym,
 • Wykorzystanie uważności w czasie coachingu,
 • Praca z emocjami podczas sesji,
 • Wzorce językowe,
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu,
 • Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje zestaw kart EQdo do pogłębionej pracy z emocjami, potrzebami oraz nastawianiem w coachingu.

Dodatkowo, w ramach szkolenia

 • przejdziesz przez pełny proces coachingu ICC,
 • poprowadzisz klienta przez pełny proces coachingu,
 • odbędziesz indywidualną sesję z trenerem prowadzącym szkolenie,
 • weźmiesz udział w dużej liczbie superwizji zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • otrzymasz raport StrengthsFinder, dzięki któremu poznasz swoje mocne strony oraz dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać je w roli coacha,
 • weźmiesz udział w coachnigowej praktyce uważności  użytecznej w pracy z klientem,
 • jednodniowy warsztat pracy z kartami emocji EQdo

Nadchodzące kursy

Prowadzący Miejsce Terminy sesji
Rafał Nykiel Zegrze

I część: 14 – 18 Października 2019 r.
II część: 18 – 22 Listopada 2019 r. 
III część: 11-13 Grudnia 2019 r. 
Certyfikacja: 14 Grudnia 2019 r. 

Więcej informacji
Rafał Nykiel Zegrze

I część: 27-31 stycznia 2020 r.
II część: 24-28 lutego 2020 r.
III część: 25-27 marca 2020 r.
Certyfikacja: 27 marca 2020 r.

Więcej informacji
Rafał Nykiel Zegrze

Terminy spotkań:
I część: 20-24 kwietnia 2020 r.
II część: 18-22 maja 2020 r.
III część: 24-26 czerwca 2020 r.
Certyfikacja: 27 czerwca 2020 r.

Więcej informacji
Formularz zgłoszeniowy

Newsletter

Chcesz czytać ciekawe artykuły na temat coachingu? Zapisz się do naszego newsletter’a!

Korzyści dla uczestnika szkolenia
 • Opanowanie umiejętności, które są niezbędne w pracy coacha,
 • Poznanie skutecznych metod wspierania innych osób,
 • Uzyskanie certyfikatu coacha ICC,
 • Zwiększenie efektywność osobistej,
 • Członkostwo w najdynamiczniej rozwijającej się organizacji dla coachów,
 • Poznanie narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów,
 • Uczestniczenie w szkoleniu o praktycznej i efektywnej metodologii,
 • Umiejętność wspierania klientów w pokonywaniu przeszkód,
 • Możliwość przeprowadzenia osobistej zmiany.
Dlaczego ICC?
Rozwój

Daje możliwość ubiegania się o certyfikaty innych organizacji, czyli EMCC i ICF, pozwala na ciągłe doskonalenie warsztatu, dzięki wsparciu po szkoleniu ( superwizje, webinaria, follow-upy), przynależności do jednej z największych społeczności coachów na świecie

Bezpieczeństwo

Dzięki przynależności do najdynamiczniej rozwijającej się organizacji członkowskiej dla coachów na świecie

Rozpoznawalność

Certyfikowani coachowie ICC (ponad 12000) pracują w praktycznie na całym świecie, a  szkolenia odbywają się w ponad 50 krajach.

Jakość i wysokie standardy

Jakość szkolenia i procesu certyfikacji została uznana przez EMCC (Europejska Rada ds. Coachingu i Mentoringu), która przyznała Europejską Nagrodę Jakości programowi kursu ICC i stopnia.

Dożywotnie członkostwo

Ponadto, certyfikat ICC jest przyznawany dożywotnio i oprócz raz wnoszonej opłaty (zawartej w cenie  szkolenia) nie ma dodatkowych obowiązkowych płatności.

Gwarancja wysokiej jakości

Dzięki sprawdzonemu programowi z wieloletnią tradycją i doświadczeniu trenerów

Dodatkowe informacje
 • Do uzyskania certyfikatu niezbędny jest udział w całym szkoleniu, oraz pomyślne przejście przez cały proces certyfikacji.
 • Autorami programu szkolenia i procesu coachingowego są Joseph O’Connor i Andrea Lages – założyciele International Coaching Community.
 • Kurs według tego samego programu prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów coachingu ICC z kilkudziesięciu krajów. Według tych samych standardów i zasad prowadzony jest również proces certyfikacji.
 • Konstrukcja szkolenia sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności – prezentacje trenerskie, ćwiczenia w małych grupach, indywidualne zadania, dyskusje oraz indywidualnie realizowane projekty coachingowe.
 • Uczestnicy mają też stały dostęp do informacji zwrotnych. Dodatkowo mają możliwość odbycia indywidualnej sesji coachingowej z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Uzyskanie certyfikatu International Certified Coach poprzedzone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, oraz przedstawieniem projektu coachingowego.
 • Uczestnicy szkolenia poznają spójną strategię pracy z klientem. Jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana przy pracy z różnorodnymi celami. Jednocześnie jest bardzo specyficzna, ze względu na możliwość wielopoziomowego oddziaływania. Obejmuje poziom nie tylko umiejętności i zachowań, ale również poziomy przekonań, wartości, tożsamości, misji, uwzględniając jednocześnie specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje coachee. Efektywność metody bierze się również stąd, że wszelkie podejmowane działania zgodne są z naturą człowieka (jego naturalnymi procesami motywacyjnymi).
 • Kurs ICC nie tylko stwarza okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności, daje również okazję do szeroko rozumianego rozwoju osobistego.
 • Program szkolenia ICC otrzymał Europejską Nagrodę jakości EMCC, więcej na informacji na ten temat na stronie: http://emccaccreditation.org/eqa-home/
 • Certyfikat ICC jest przyznawany dożywotnio i oprócz raz wnoszonej opłaty (zawartej w cenie szkolenia) nie ma dodatkowych obowiązkowych płatności.
Back To Top